Kan det anbefales at benytte e-cigaret til rygestop?

VIGTIG OPDATERING : “KRÆFTENS BEKÆMPELSES PROJEKTLEDER NIELS THEM UDTALER TIL RITZAU:”E-cigaretter er uden tvivl mindre farlige end cigaretter.”

Spørgsmålet har siden e-cigarettens opstandelse, floreret i alle medier der interesserer sig for at dække artikler og nyheder om rygning og dets konsekvenser. Heriblandt har et af hovedargumenterne, brugt af de medier, som har langet kritisk ud efter de nye forbrugere, i tidernes løb været; at man ikke har nogen evidens for konsekvensen for længerevarende brug af e-cigaretter, og at man derfor, ikke kan anbefale at skifte over til e-cigaret frem for den traditionelle cigaret.

Ny dybdegående rapport af den engelske sundhedsstyrelse, offentliggør et markant holdningsskift til offentlighedens opfattelse af e-cigaretter

Nu har tonen til gengæld ændret sig, efter at en afdeling af den engelske sundhedsstyrelse PHE (Public Health England) har fremlagt en dybdegående 113 siders rapport, der bakker op omkring rygning af e-cigaretter. Endeligt anbefales det som et officielt redskab til at kvitte smøgerne på lige fod med nikotin tyggegummi, nikotinplaster etc, samt at det nu skal være muligt, at købe e-cigaretter som et apoteksprodukt på recept.

rygestop bivirkninger fordele rygestop uden nikotin abstinenser infografik

Faktabaserede uddrag fra rapporten:

• Det er 95% sundere at ryge e-cigaretter, frem for traditionelle cigaretter, og har potentiale til at bidrage til afslutningen på al rygning

• Der er en overordnet holdningsændring til offentlighedens opfattelse af, at e-cigaretter førhen har været betragtet som mindst ligeså farlige som traditionelle cigaretter

• Offentlige, såvel som private organisationer og ambassadører for rygestop, bør anvende e-cigaretter, som et officielt redskab, til behandling af rygestop

• Der findes ingen evidens på, at e-cigaretter underminerer den allerede nedadgående kurve af personer på vej ud af rygning

Du kan finde den fulde rapport her: E-cigarettes: an evidence update A report commissioned by Public He

alth England. Men hvis du ikke har tid til at læse en 113 siders rapport på engelsk, har vi allerede gennemgået en række af de vigtigste pointer, som anvendes i rapporten til, at beskrive den engelske sundhedsstyrelses nye opfattelse af e-cigaretter;

Diskussionspunkter i rapporten:

• E-cigaretter, som en gateway til rygning af traditionelle cigaretter

• Argumentet om re-normalisering

• E-cigaretter, som et redskab til rygestop

• Hvor sikkert er det at ryge e-cigaret?

E-cigaretter, som en gateway til rygning af traditionelle cigaretter

Et af de foretrukne argumenter, brugt af kritiske medier og organisationer, som ikke ønsker udbredelsen af e-cigaretter, har været, at e-cigaretter kan bidrage til, at unge og mindreårige nemmere og hurtigere kommer igang med at ryge.

PHEs rapport afslører, at tallet for personer, som aldrig før har røget, og som vælger at starte ud m

ed e-cigaretter er 0.2% hvilket menes, at være ekstremt lavt.

“Current EC use among never smokers is very low, estimated to be 0.2%.” 

“Regular EC use among youth is rare with around 2% using at least monthly and 0.5% weekly… Whilst there was some experimentation with EC among never smoking youth, prevalence of use (at least monthly) amo

ng never smokers is 0.3% or less.”

Hermed konkluderes det i rapporten, at e-cigaretter kun tiltrækker meget få mennesker, der ikke har røget før. Endvidere, at langt størstedelen af brugere af e-cigaretter, er personer, som bruger den til, at undgå de skadelige stoffer, som findes i traditionelle cigaretter. Dermed bidrager det til den i forvejen nedadgående kurve for personer, der ryger almindelige cigaretter, fremfor at underminere den og bidrage til den samlede mængde af rygere.

Argumentet om re-normalisering

En af hovedårsagerne til at det er blevet gjort ulovligt, at ryge på e-cigaret offentlige steder i Storbritannien, og indendørsarealer i Danmark, på lige fod med traditionelle cigaretter, er argumentet om re-normalisering. Re-normalisering vil sige, at det er med til at gøre det til en almindelig ting, at ryge, og dermed gøre det nemmere for ikke rygere, at falde i “fælden”. PHE konkluderer endeligt på dette argument, at der generelt har været en fortsættende nedgang i unge så vel som voksnes forbrug af rygning.

“These findings, to date, suggest that the advent of EC is not undermining, and may even be contributing to, the long-term decline in cigarette smoking.”

E-cigaretter, som et redskab til rygestop

En af de mere frustrerende restriktioner for butikker og andre udbydere af e-cigaretter er, at de ikke har lov til at udtrykke hverken direkte eller indirekte, at e-cigaretter kan være et redskab, som effektivt kan bruges til rygestop af traditionelle cigaretter. Selvom at rapporten fra PHE viser, at det kun er 0.2% af persone

r, som aldrig har røget før,  der begynder at ryge på e-cigaretter, og at der derfor er utallige udsagn på, at det har hjulpet mange med, at kvitte smøgerne, er det stadig ikke tilladt for udbyderne at markedsføre sig selv på, at det kunne være et reelt værktøj.

PHE’s udtalelser går imod strømmen, og udtaler direkte i rapporten, at brugen af e-cigaret rent faktisk kan hjælpe folk med, at stoppe med at ryge, og reducere deres cigaret forbrug. Endvidere kan brugen af e-cigaret fremme motivationen til at stoppe med at ryge, eller reducere af mængden af cigaretter. Selv iblandt dem, som ikke har intentioner om, at stoppe med at ryge eller nægter at tage imod, anden form for hjælp.

“EC can help people to quit smoking and reduce their cigarette consumption… EC can encourage quitting or cigarette consumption reduction even among those not intending to quit or rejecting other support.”

Hvor sikkert er det at ryge e-cigaret?

Du har sikkert set mange artikler, og nyhedsoverskrifter, som stiller spørgsmålstegn til hvor sikkert det er, at ryge på en e-cigaret. PHE gør det i rapporten helt klart, at disse artikler har været baseret på misfortolkede undersøgelser, uden nogen form for sammenhæng med virkelige hændelser. Selvom de dog erkender, at det ikke er 100% sikkert, konkluderer de, at det er 95% sundere end brugen af almindelige cigaretter.

“around 95% safer than smoking”

“EC could be adopted as one of the key strategies to reduce smoking related disease and death.”

Og på den måde bekræfter PHE, blot hvad mange eksperter på området har udtalt lige siden fødslen af e-cigaretter. I øjeblikket dør omkring 80.000 mennesker om året, alene i England. Ifølge professor Ann McNeill, som er Deputy Director for UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies, vil dette tal falde helt ned til 4000. Og muligt meget længere ned, hvis smøgerne blev skiftet ud med en elektronisk cigaret. McNeill udtaler:“That’s the best estimate at the moment. It may well be much, much lower than that”.

Fremtrædende eksperter om rygestop med e-cigaret

Andre fremtrædende eksperter har løbende kastet lignende positive anbefalinger efter e-cigaretter, frem for de traditionelle cigaretter. Professor Robert West, som er Professor for  Department Of Health Tobacco Policy Team fortæller om e-cigaretter at det er så sikkert, som det overhovedet kan blive. Han udtaler, at vi jo allerede kender til helbredsrisiciene for nikotin fra svenske studier, for det velkendte “Snus”, som er det røgfrie tobaksprodukt, og at det altså derfor ikke er nikotinen der dræber mennesker. Afsluttende udtaler professoren, at e-cigaretter er omtrent ligeså sikkert som at drikke en kop kaffe.

“We have such a massive opportunity here. It would be a shame to let it slip away by being overly cautious. E-cigarettes are about as safe as you can get. We know about the health risks of nicotine from studies in Sweden into the use of “Snus”, a smokeless tobacco. Nicotine is not what kills you when you smoke tobacco. E-cigarettes are probably about as safe as drinking coffee. All they contain is water vapour, nicotine and propylene glycol [which is used to help vaporise the liquid nicotine].”

Men det er ikke kun de engelske eksperter, som er enige om at e-cigaretter er unægteligt sundere end almindelige cigaretter. Professor Lynn Kozlowski, senior forsker i over 10 år ved Addiction Research Foundation i Toronto og rektor ved School of Public Health and Health Professions fra 2008 til 2014, udtaler at risikoen ved e-cigaretter er åbenlyst mindre. Alene tallene i niveauet af giftige stoffer i almindelige cigaretter, som er usædvanligt højere, gør det nemt for e-cigaretten at være markant sundere.

“E-cigs are much safer than cigarettes. We don’t need clinical trials to know that a large rock falling on a person is much more dangerous than a small rock falling on someone. Compared to cigarettes, reduced risks of e-cigs are obvious. The number and level of toxins are much lower in e-cigs. It is easy to be less dangerous than fire-causing, carcinogenic, smoke-generating cigarettes.”

Debatten om rygestop med e-cigaretten er næppe slut endnu

Debatten vil formentlig fortsætte i lang tid endnu. Men for forbrugeren af e-cigaretten idag, og dem som potentielt overvejer at bruge den som et redskab til rygestop, er det en positiv udvikling, at de endelig har et nærtliggende statsligt organ, som det engelske, der officielt tager et markant holdningsskift til et emne, som ellers har været under kraftig beskydning siden det var noget offentligheden begyndte at ligge mærke til.

 

Kildehenvisning: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf

https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2015/08/public-health-england-backs-e-cigarettes.html

https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2015/05/real-experts-e-cigarettes.html

https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

https://www.theguardian.com/society/2015/aug/19/public-health-england-e-cigarettes-safer-than-smoking

Skriv et svar